Zofia Hertz, Jerzy Giedroyc i Gustaw Herling-Grudziński. Maisons-Laffitte, 1987 / Sygn. FIL00525
FOT. BOHDAN PACZOWSKI

Piszą o Gustawie Herlingu -GrudzińskimPaweł Hostowiec [J. Stempowski], Po powodzi [w:]  Notatnik nieśpiesznego przechodnia
            „Kultura” 1959, nr 1/135-2/136), s. 11-17
Czesław Miłosz, Długi bieg
            „Kultura” 1964, nr 3/197, s. 132-137
Józef Wittlin, Dar intelektu
            „Kultura” 1965, nr 1/207-2/208, s. 216-222
Krzysztof Pomian, Herling-Grudziński – emigracja heroiczna
            „Kultura” 1981, 12/411, s. 81-82
Nekrolog
            „Kultura” 2000, nr 7/634-8/635, s. 146.
Zdzisław Kudelski, Pielgrzym świętokrzyski: szkice o Herlingu-Grudzińskim
            Lublin 1991
Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, wybór i oprac. Zdzisław Kudelski
            Lublin 1997
Zdzisław Kudelski, Studia o Herlingu-Grudzińskim: twórczość, recepcja, biografia
            Lublin 1998
Włodzimierz Bolecki, Ciemna miłość: szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
            Kraków 2005