Zdjęcie
Sygn. sm00121
© INSTYTUT LITERACKI

Powiązane postacie:

Piszą o Juliuszu Mieroszewskim


Juliusz Mieroszewski

Pisarz, Publicysta, Korespondent
ur. 2 lutego 1906 r. w Krakowie
zm. 21 czerwca 1976 r. w Londynie
Pseudonim: J. Mier., J.M., Jul. Mier., Londyńczyk, L., Lon., Julius Mieroszewski, Julius Mieroszewski, J. Mieroszewski, „Londyńczyk” Juliusz Mieroszewski, Juliusz Mieroszewski

Nekrolog Juliusza Mieroszewskiego i pożegnalny tekst od redakcji „Kultury”.
„Kultura” 1976, nr 7/346-8/347

Zygmunt Ossowski, Mieroszewskiemu w hołdzie z Kraju
„Kultura” 1976, nr 9/348

Zbigniew Byrski, O publicystyce Juliusza Mieroszewskiego
„Kultura” 1976, nr 9/348

Włodzimierz Mart, O esejach Juliusza Mieroszewskiego
„Kultura” 1978, nr 10/373

Redaktor, Nieznane wspomnienia Juliusza Mieroszewskiego
„Kultura” 1997, nr 9/600


Piotr Wandycz, O Juliuszu Mieroszewskim
„Zeszyty Historyczne” 1986, nr 78

Piotr Wandycz, Cztery listy Juliusza Mieroszewskiego
„Zeszyty Historyczne” 2002, nr 139


Leszek Szaruga - To można było przewidzieć. O Juliuszu Mieroszewskim [w:] Z. Kudelski, Spotkania z paryską „Kulturą”, Lublin 1995, s. 63

Rafał Habielski - Realizm, wizje i sny romantyków. O pisarstwie Juliusza Mieroszewskiego [w:] Juliusz Mieroszewski, Finał klasycznej Europy, Lublin 1997, s. 5

Rafał Habielski - Materiały do refleksji i zadumy, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1993, r. 31, nr 3/4, s. 215

Krzysztof Pomian - Aktualność Mieroszewskiego [w:] W kręgu Giedroycia, Warszawa 2000, s. 75

Andrzej S. Kowalczyk, Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim. Warszawa 2014   

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony