Józef Lewandowski fot z www.jozeflewandowski.se / Sygn. sm00302
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


JÓZEF LEWANDOWSKI


W „Kulturze”:

Paweł Jasienica
„Kultura” 1970, nr 10/277

Tadeusz Manteuffel
„Kultura” 1970, nr 11/278

Rola strachu w sowietyzmie
„Kultura” 1971, nr 3/282

List do Jerzego Topolskiego
„Kultura” 1971, nr 4/283

Rozważania metafizyczne
„Kultura” 1971, nr 11/290

Do Gustava Husaka
„Kultura” 1972, nr 9/300

Żeby nie zapomnieć...
„Kultura” 1972, nr 12/303

Glossy do historii współczesnej
„Kultura” 1973, nr 12/315

Repetytorium
„Kultura” 1974, nr 5/320

Memoriał Vaclawa Havela
„Kultura” 1975, nr 12/339

Kryteria przynależności narodowej
„Kultura” 1976, nr 5/344

Poza akumulacją i spożyciem
„Kultura” 1978, nr 11/374

Podróże kształcą
„Kultura” 1997, nr 7/598-8/599
 

W „Zeszytach Historycznych”:

O wojnie 1920 roku ... inaczej
„Zeszyty Historyczne” 1971, nr 20

Historycy czescy i słowaccy
„Zeszyty Historyczne” 1972, nr 21

Funkcje specyficzne historycyzmu w krajach systemu sowieckiego
„Zeszyty Historyczne” 1973, nr 23

Prehistoria paryskich perypetii Becka
„Zeszyty Historyczne” 1973, nr 24

Glossy historiograficzne
„Zeszyty Historyczne” 1974, nr 27

Podróż za miedzę
„Zeszyty Historyczne” 1975, nr 32

Dzieje sprzed dwudziestu lat
„Zeszyty Historyczne” 1976, nr 38

„Tajny" referat Chruszczowa - okoliczności ujawnienia
„Zeszyty Historyczne” 1977, nr 41

Gen. Sikorski a Zagłada
„Zeszyty Historyczne” 1998, nr 123

Teczka Stalina
„Zeszyty Historyczne” 1999, nr 129