Zbigniew Brzeziński, Jerzy Giedroyc. Maisons-Laffitte, Wielkanoc 1963 / Sygn. FIL00116
FOT. HENRYK GIEDROYC

Teksty najważniejsze


ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI


Sowiety: wrzesień 1956. Notatki i wrażenia z podróży
„Kultura” 1956, nr 12/110
Wrażenia z Polski
„Kultura” 1957, nr 11/121
Polityka rozwoju
„Kultura” 1958, nr 7/129-8/130
O nową politykę wobec Europy Wschodniej (wraz z Williamem Griffithem)
„Kultura” 1961, nr 7/165-8/166
Cincinnatus i aparatczik (wraz z Samuelem P. Huntingtonem)
„Kultura” 1964, nr 3/197
„Kultura” 1964, nr 4/198 (dokończenie)
Droga do przyszłej Europy
„Kultura” 1965, nr 4/210
Przemiany sowieckiego systemu politycznego
„Kultura” 1966, nr 1/219-2/220
Dylematy sowieckiej współczesności
„Kultura” 1970, nr 3/270
Współzawodnictwo
„Zeszyty Historyczne” 1973, nr 26
Ameryka we wrogim świecie
„Kultura” 1976, nr 10/349
Przyszłość Jałty
„Kultura” 1985, nr 1/448-2/449
Cztery lata w Białym Domu
„Zeszyty Historyczne” 1986, nr 75
Agonia komunizmu
„Kultura” 1989, nr 5/500
Postkomunizm i dążenia narodowościowe: próba sił
„Kultura” 1989, nr 12/507

„Agonia komunizmu” (pdf)
Wydanie w serii „W kręgu paryskiej Kultury”. Paryż-Kraków 2014 r.