Sygn.
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


STANISŁAW SWIANIEWICZ


Sowieckie trudności gospodarcze a Polska 
„Kultura” 1966, nr 1/219-2/220
Idea wspólnoty środkowo-europejskiej 
„Kultura”, 1977, nr 7/358-8/359
400-lecie Uniwersytetu Wileńskiego  
„Kultura” 1978, nr 10/373
90-lecie Kazimierza Okulicza
„Kultura”, 1980, nr 4/391
Klasowa struktura Europy Wschodniej 
„Kultura” 1981, nr 7/406-8/407
Wznowienie sprawy Katynia
„Kultura” 1989, nr 3/498
Wspomnienie o mojej żonie Olimpii 
„Kultura” 1991, nr 11/530
 

Refleksje geopolityczne 
„Zeszyty Historyczne” 1980, z. 53
U.S.B. w perspektywie historycznej
„Zeszyty Historyczne” 1981, z. 55
Wspomnienia o Wiktorze Sukiennickim 
„Zeszyty Historyczne” 1983, z. 66