Emanuel Halicz - lata 60. XX. w., fot ze zbiorów rodzinnych / Sygn. sm00318
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


EMANUEL HALICZ


Ksiądz Brzóska. Hierarchia kościelna a powstanie styczniowe
Zeszyty Historyczne 1980, nr 54

„Le Nord” o konflikcie rosyjsko-polskim i o jego perspektywach
„Zeszyty Historyczne” 1985, nr 74

Kraje skandynawskie wobec powstania styczniowego
Zeszyty Historyczne 1987, nr 81