Zdjęcie
Od lewej historycy: Marcin Kwiecień, Andrzej Grzywacz i Grzegorz Mazur Londyn Ealing Brodway, sierpień 1997 r. / Sygn. sm00011
© INSTYTUT LITERACKI

Powiązane postacie:

Teksty najważniejsze


GRZEGORZ MAZUR


Refleksje nad historią Polski XX w
„Zeszyty Historyczne” 1991, nr 96

Raport Jerzego Rutkowskiego
„Zeszyty Historyczne” 1992, nr 99,

Operacja „Sejm”
„Zeszyty Historyczne” 1993, nr 104

Wytyczne BIP-u w sprawie ukraińskiej płk. dypl. Jana Rzepeckiego
„Zeszyty Historyczne” 1993, nr 106

Stosunki państwo-Kościół w pierwszej połowie lat 50-tych w świetle raportów dyplomatów francuskich i belgijskich (z Józefem Łaptosem)
„Zeszyty Historyczne” 1994, nr 108

Ruch prometejski w Polsce (z Andrzejem Grzywaczem)
„Zeszyty Historyczne” 1994, nr 110

Lotnictwo polskie w Planie Operacyjnym „Wschód” (z Andrzejem Grzywaczem)
„Zeszyty Historyczne” 1995, nr 113

Agonia Armii Krajowej 1944-1945
„Zeszyty Historyczne” 1995, nr 114

Uzbrojenie Armii Krajowej. Stan faktyczny
„Zeszyty Historyczne” 1996, nr 117

Między Stambułem a Lwowem. Z dziejów Bazy Łączności „Bey” w Stambule 1940-1941
„Zeszyty Historyczne” 1999, nr 127

Polityka sowiecka na „Zachodniej Ukrainie” 1939-1941 (zarys problematyki)
„Zeszyty Historyczne” 1999, nr 130

Rozmowy polsko-ukraińskie w Rumunii 1940 r.
„Zeszyty Historyczne” 2000, nr 131

Kontakty polsko-jugosłowiańskie w czasie II wojny światowej
„Zeszyty Historyczne” 2000, nr 132

Problem pacyfikacji Małopolski Wschodniej w 1930 r
„Zeszyty Historyczne” 2001, nr  135

Przyczynek do dziejów ruchu prometejskiego w Polsce (z Marcinem Kwietniem)
„Zeszyty Historyczne” 2001, nr 136

Epilog akcji "Burza" oraz losy AK we Lwowie w 1944 w świetle sowieckich dokumentów (z Ihorem Iljuszynem)
„Zeszyty Historyczne” 2001, nr 138

Memoriał prof. Olgierda Górki w kwestii ukraińskiej z 4 stycznia 1940 roku (z Marcinem Kwietniem)
„Zeszyty Historyczne” 2002, nr 139

Obóz Narodowo-Radykalny we Lwowie (z Adrianem Tyszkiewiczem)
„Zeszyty Historyczne” 2003, nr 144

Niemiecka „Piąta Kolumna” we Lwowie 1938-1939
„Zeszyty Historyczne” 2004, nr 147

Kronika „Zeszytów Historycznych"
„Zeszyty Historyczne” 2010, nr 171

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony