Przemysław Waingertner. Foto z archiwum rodzinnego. / Sygn. sm00326
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


PRZEMYSŁAW WAINGERTNER


Dekompozycja środowiska „Naprawy” (1935-1937)
„Zeszyty Historyczne” 1999, nr 128

Dekada buntu czyli o NZS-ie lat osiemdziesiątych
„Zeszyty Historyczne” 2000, nr 133

Zetowcy Drugiej Rzeczypospolitej wobec Sowietów
„Zeszyty Historyczne” 2007, nr 160

Mniejszości narodowe polskich Kresów Wschodnich w myśli politycznej ruchu zetowego
„Zeszyty Historyczne” 2007, nr 161

„Polskie Termopile”. Bitwa pod Łowczówkiem (22-25 XII 1914 r.)
„Zeszyty Historyczne” 2008, nr 165