Przemysław Waingertner. Foto z archiwum rodzinnego. / Sygn. sm00326
© INSTYTUT LITERACKI

BiografiaHistoryk dziejów najnowszych.
Absolwent historii Uniwersytetu Łódzkiego (1992). Doktorat tamże w 1997 r., habilitacja tamże w 2007 r. Obecnie pracownik Katedry Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. Główne zainteresowania badawcze dotyczą: dziejów Polski międzywojennej, polskiej myśli politycznej i polskiego czynu zbrojnego w XX wieku oraz opozycji demokratycznej w PRL.

Główne publikacje:
  • Wolnomularstwo Drugiej Rzeczypospolitej w oczach współczesnych (1999);
  • „Naprawa” 1926–1939 (1999); Ruch zetowy w Drugiej Rzeczypospolitej (2006);
  • Komunizm w Rosji i jego polskie interpretacje (współautor, 2006);
  • Prezydenci miasta Łodzi (współautor, 2008);
  • Kostiuchnówka 1916 (2011);
  • Ostatni lodzermensch Robert Geyer 1888–1939 (2014).

Autor artykułów m.in. w „Niepodległości”, „Dziejach Najnowszych”, „Przeglądzie Nauk Historycznych”, „Roczniku Łódzkim” i „Arcanach”. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. W „Zeszytach Historycznych” opublikował 10 tekstów w ostatniej dekadzie istnienia pisma.