Andrzej Grzywacz w Imperial War Museum, Londyn, lipiec 1997 / Sygn. sm00012
FOT. MARCIN KWIECIEŃ

Teksty najważniejsze


ANDRZEJ GRZYWACZ


Komitet Obrony Państwa,
„Zeszyty Historyczne” 1993, nr 104  
Funkcjonowanie Oddziału II Sztabu Głównego w 1939 roku,
„Zeszyty Historyczne” 1998, nr 125
Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej w walce z sanatorami 1939-1941 (wraz z Marcinem Kwietniem),
„Zeszyty Historyczne” 2000, nr 131
Tragiczne losy ppłk. dypl. Stanisława Pstrokońskiego. Z dziejów ZWZ we Lwowie (wraz z Grzegorzem Mazurem),
„Zeszyty Historyczne” 2000, nr 133
Sikorszczycy kontra Sanatorzy 1939-1940. (Z dziejów konfliktów politycznych uchodźstwa polskiego) (wraz z Marcinem Kwietniem),
„Zeszyty Historyczne” 1999, nr 127, nr 129
G. Mazur, M. Kwiecień, Wspomnienie o Andrzeju Grzywaczu (1967-1999),
„Kultura” 2000, nr 1/628-2/629