Jan Mieczysław Ciechanowski. / Sygn. sm00400
FOT. GRAŻYNA MAKARA

Teksty najważniejsze


JAN MIECZYSŁAW CIECHANOWSKI


Wywiad z płk. dypl. Janem Rzepeckim
„Zeszyty Historyczne” 1974, nr 27
Wywiad z płk. dypl. Januszem Bokszczaninem
„Zeszyty Historyczne” 1974, nr 27
Wywiad z płk. dypl. Kazimierzem Irankiem-Osmeckim
„Zeszyty Historyczne” 1988, nr 84
Wywiad z gen. bryg. Tadeuszem Pełczyńskim
„Zeszyty Historyczne” 1990, nr 93
Stosunek rządu brytyjskiego do powstania warszawskiego
„Zeszyty Historyczne” 1977, nr 42
Przystąpienie Anglii do wojny
„Zeszyty Historyczne” 1990, nr 91
Brytyjskie służby wywiadowcze i specjalne
„Zeszyty Historyczne” 2003, nr 143