Zdjęcie
Piotr Wandycz / Sygn. FIL00359
© INSTYTUT LITERACKI

Powiązane postacie:

Teksty najważniejsze


PIOTR STEFAN WANDYCZ


W „Kulturze”:

U źródeł paktu Skirmunt-Beneš
„Kultura” 1958, nr 11/133

Sojusz polsko-francuski z 1921 r.
„Kultura” 1959, nr 11/145

Studium stosunków polsko-sowieckich
„Kultura” 1962, nr 6/176
 

W „Zeszytach Historycznych”:

Trzy dokumenty: przyczynek do zagadnienia wojny prewencyjnej
„Zeszyty Historyczne” 1963, nr 3       

Nieznane listy Petlury do Piłsudskiego
„Zeszyty Historyczne” 1965, nr 8

Z zagadnień współpracy polsko-ukraińskiej w latach 1919-1920
„Zeszyty Historyczne” 1967, nr 12

Odezwa Rządu Tymczasowego z marca 1917 r. a interwencja angielska
„Zeszyty Historyczne” 1969, nr 15

Jeszcze o misji Jerzego Potockiego w 1933 roku
 „Zeszyty Historyczne” 1970, nr 18

Sprawa Józefa Becka jako attaché wojskowego w Paryżu
„Zeszyty Historyczne” 1972, nr 22

August Zaleski, minister spraw zagranicznych RP w świetle wspomnień i dokumentów
„Zeszyty Historyczne” 1980, nr 52

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony