Wiktor Sukiennicki / Sygn. AB00153
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


WIKTOR SUKIENNICKI


W „Kulturze”:

„Komunizm” sowiecki
„Kultura” 1957, nr 4/114

O Leninie
„Kultura” 1957, nr 7/117-8/118

Rewolucja zawczasu zapowiadana
„Kultura” 1957, nr 12/122

Dokumenty o stosunkach polsko-sowieckich
„Kultura” 1962, nr 3/173

Prolog naszego dramatu
„Kultura” 1963, nr 4/186

„Rara avis” czyli o Litwinach mówiących po polsku
„Kultura” 1972, nr 12/303

Białoruskie rozbicie i legalizm
(I.) „Kultura” 1975, nr 3/330
(II.) „Kultura” 1975, nr 4/331

Białotuskie rozbicie - Trzecia siła
„Kultura” 1975, nr 5/332

Weryfikacja legendy
„Kultura” 1977, nr 12/363

Czy i co się dziś zmieniło?
„Kultura” 1978, nr 1/364-2/365

O „integracji”, „denacjonalizacji” i innych sprawach
„Kultura” 1979, nr 11/386

O geopolityce, „Res Publicae”, nacjonalnych patologiach i świętym Giedroyciu
„Kultura” 1980, nr 7/394-8/395


W „Zeszytach Historycznych”:

Balfour a  Polska
„Zeszyty Historyczne” 1970, nr 17

Amerykański memoriał Paderewskiego
„Zeszyty Historyczne” 1973, nr 26

O oddźwięk w sercu
„Zeszyty Historyczne” 1976, nr 38

Wojna? - Nie, dialog
„Zeszyty Historyczne” 1979, nr 48

„Orientacja rosyjska” a niepodległość
„Zeszyty Historyczne” 1980, nr 54

Akcja interwencyjna ambasady R.P. w ZSSR
„Zeszyty Historyczne” 1982, nr 59

Polityczne konsekwencje błędu semantycznego
„Zeszyty Historyczne” 1985, nr 72