Pokój Zygmunta Hertza w Maisons-Laffitte, 2013 / Sygn. AG_7835_pt
FOT. ADAM GOLEC

Piszą o Zygmuncie HertzuKarol Zbyszewski, Zagubieni romantycy

„Kultura” 1959, nr 10/144

Nekrolog Zygmunta Hertza i ogłoszenie nagrody literackiej Jego imienia

„Kultura” 1979, nr 11/386

Józef Czapski, Zygmunt

„Kultura” 1979, nr 11/386

Józef Sadzik, Homilia w dniu pogrzebu śp. Zygmunta Hertza

„Kultura” 1979, nr 11/386

Konstanty A. Jeleński, Zygmunt Hertz, mój przyjaciel

„Kultura” 1980, nr 1/388-2/389

Czesław Miłosz, "Był raz…"

„Kultura” 1980, nr 3/390

Marek Nowakowski, Nawijaj, nawijaj!...

„Kultura” 1992, nr 11/542

Piotr Piaszczyński, Czytając Zygmunta Hertza

„Kultura” 1993, nr 9/552

Małgorzata Ptasińska, Rzymskie lata Instytutu Literackiego

„Zeszyty Historyczne” 2001, z. 137

Anna Olszewska, Zygmunt Hertz (1908-1979) - absolwent Szkoły Zgromadzenia Kupców w Łodzi (dokumenty)

„Zeszyty Historyczne” 2007, z. 162

Monika Sędłak, Zygmunt Hertz. W dwudziestą piątą rocznicę śmierci

„Zeszyty Historyczne” 2004, z. 149

ponadto:

 O „Kulturze”. Wspomnienia i opinie, oprac. Grażyna i Krzysztof Pomian, Londyn 1987
Gustaw Herling-Grudziński, Pisarz czysto prywatny, (w) Zygmunt Hertz, Listy do Czesława Miłosza, wybór i oprac. Renata Gorczyńska, Paryż 1992, s. 7-9