Ryszard Krynicki / Sygn. sm00200
FOT. SEBASTIAN KUDAS

Teksty najważniejsze


RYSZARD KRYNICKI


Przekreślony początek
Kultura 1987, nr 7/478-8/479
 
Jeżeli w jakimś kraju (Wiersze i apele) 
Kultura 1986, nr 10/469
 
Wir; Purgatorium; Jak pisać?; Zwycięstwo; Nie wszyscy; Listek, skrawek nieba; *** 
Kultura 1985, nr 9/456
 
Szczególnie obraźliwe; Tak samo cierpliwie 
Kultura 1982, nr 7/418-8/419
 
Nowy dzień; Czego się boisz?; Jeżeli jeszcze żyjesz?; Niech już tak pozostaną; Który walczyłeś 
Kultura 1981, nr 7/406-8/407
 
Dwanaście wierszy 
Kultura 1979, nr 12/387
 
Nie jestem godzien; Wewnątrz; Nie bój się; Świat woli; Niewidzialne; Nagle; Wysoko zaszedłeś 
Kultura 1979 nr 11/386
 
Wiersze
Kultura 1978, nr 3/366 
 
 
Listy podpisane przez Ryszarda Krynickiego:
 
List Trzynastu do intelektualistów Zachodnich po wydarzeniach w Ursusie i Radomiu 
Kultura 1976, nr 9/348, s. 58
 
 
 
Patrz też:
 
Jan Skórzyński, List 59 i narodziny opozycji demokratycznej w Polsce
Zeszyty Historyczne nr 163/2008