Paweł Korzec. 1957 r. Fot. Wikipedia / Sygn. sm00507
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


PAWEŁ KORZEC


Uniwersytet Łódzki fałszuje własną historię
„Kultura” 1972, nr 1/292-2/293

Materiały do studiów nad historiografią PRL w zakresie historii najnowszej
(I.) 
„Zeszyty Historyczne” 1971, nr 20
(II.) „Zeszyty Historyczne” 1972, nr 22
(III.) „Zeszyty Historyczne” 1973, nr 23
(IV.) „Zeszyty Historyczne” 1973, nr 24
(V.) „Zeszyty Historyczne” 1973, nr 25

Wstęp do Memoriału O. Dumina
„Zeszyty Historyczne” 1974, nr 30