Jerzy Giedroyc i Krzysztof Pomian. / Sygn. FIL01728
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


KRZYSZTOF POMIAN


Herling–Grudziński – emigracja heroiczna
„Kultura”, nr 12/411, 1981
Czas Lebensteina
„Kultura”, nr 7/454–8/455, 1985
Jeleński: szkic do portretu
„Kultura”, nr 7/478–8/479, 1987
Nagrody «Kultury» za rok 1989. Nagroda publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego – Michał Heller (Adam Kruczek)
„Kultura”, nr 1/508–2/509, 1990
Rozmowa Krzysztofa Pomiana z Jerzym Giedroyciem
„Kultura”, nr 1/532–2/533, 1992
Nagrody «Kultury» za rok 1992. Nagroda publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego – Karol Modzelewski 
„Kultura”, nr 1/544–2/545, 1993
Nagrody «Kultury» za r. 1993. Nagroda publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego: Krzysztof Wolicki
„Kultura”, nr 1/556–2/557, 1994
Jerzy Giedroyc w historii Polski
Kultura”, nr 10/637, 2000