Uroczystość nadania Jerzemu Giedroyciowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Andrzej Krzeczunowicz i Andrzej Paczkowski w kuluarach. / Sygn. FIL02002
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Andrzeju PaczkowskimAndrzej Friszke, Nagroda Publicystyczna im. Ludwika Mieroszewskiego: Andrzej Paczkowski
„Kultura” 1996, nr 1/580-2/581