Andrzej Micewski w 1955. r.  Fot Hans-Günter Quaschinsky, udostępnione przez Bundesarchiv. / Sygn. sm00125
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Andrzeju MicewskimJerzy Kulczycki, Andrzej Micewski, przyjaciel, którego nie znałem
„Zeszyty Historyczne” 2006, nr 158