Marian Kamil Dziewanowski. Fot. przed 2005 r. Polish American News/Internet. / Sygn. sm00508
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Marianie Kamilu DziewanowskimSławomir Łukasiewicz, Marian Kamil Dziewanowski (1913-2005). Szkic do biografii intelektualnej
„Zeszyty Historyczne” 2006, nr 155