Daniel Beauvois, Strasbourg 2014, fot. You Tube / Sygn. sm00300
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Danielu BeauvoisS.N., Anielstwo i imperializm. Rozmowa z prof. Danielem Beauvois
„Zeszyty Historyczne” 1988, nr 85 

Emanuel Halicz, Trójkąt ukraiński Daniela Beauvois
„Zeszyty Historyczne” 2005, nr 154