Generał Marian Kukiel. Lata 50. XX. w. Fotografia pochodzi z "Tek Historycznych" tom XVII, Londyn 1978-1980. wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej Brytanii. / Sygn. sm00213
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Marianie KukieluJan M. Ciechanowski, Notatki z rozmów z gen. Marianem Kukielem
„Zeszyty Historyczne” 1974, nr 29