Andrzej Bobkowski w bramie domu. Na odwrocie podpis: Jerzemu Giedroyciowi od Jędrka. Paryż - w czasie wojny / Sygn. FIL00292
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


ANDRZEJ BOBKOWSKI


Nekyia
„Kultura” 1947, nr 1
Pożegnanie
„Kultura” 1948, nr 6
List
„Kultura” 1948, nr 9-10
Pytania dzikich ludzi
„Kultura” 1951, nr 12 (50)
Coco de Oro
„Kultura” 1951, nr 2-3 (40-41)
Spotkanie
„Kultura” 1956, nr 3 (101)
Wielki Akwizytor
„Kultura” 1958, nr 12 (134)
Biografia wielkiego Kosmopolaka
„Kultura” 1960, nr 9 (155)
Fragmenty z notatnika
„Kultura” 1961, nr 9 (167)