Andrzej Bobkowski w bramie domu. Na odwrocie podpis: Jerzemu Giedroyciowi od Jędrka. Paryż - w czasie wojny / Sygn. FIL00292
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


ANDRZEJ BOBKOWSKI


Nekyia
            „Kultura” 1947, nr 1, s. 24-31
Pożegnanie
            „Kultura” 1948, nr 6, s. 82-93
List
            „Kultura” 1948, nr 9-10, s. 3-11
Pytania dzikich ludzi
            „Kultura” 1951, nr 12 (50), s. 23-51
Coco de Oro
            „Kultura” 1951, nr 2-3 (40-41), s. 45-80
Spotkanie
            „Kultura” 1956, nr 3 (101), s. 21-48
Wielki Akwizytor
            „Kultura” 1958, nr 12 (134) s. 3-7
Biografia wielkiego Kosmopolaka
            „Kultura” 1960, nr 9 (155), s. 19-32
Fragmenty z notatnika
            „Kultura” 1961, nr 9 (167), s. 6