Michał M. Borwicz. fot. Leksikon fun yidish-shraybers (Biographical dictionary of Yiddish writers), New York, 1986 / Sygn. sm00301
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Michale BorwiczuRyszard Löw, Czytając Borwicza
„Zeszyty Historyczne” 1991, nr 98

Andrzej Dobrowolski, „Inżynierowie dusz”. Uwagi Parnickiego do wspomnień Borwicza
„Zeszyty Historyczne” 2003, nr 144