Marek Zieliński, Fot z archiwum rodzinnego. / Sygn. sm00416
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Marku ZielińskimCzesław Miłosz, (Polemiki) List do Redaktora „Zeszytów Historycznych” (z odpowiedzią Marka Zielińskiego)
„Zeszyty Historyczne” nr 98/1991