Tadeusz Chrzanowski / Sygn. AB00136
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Tadeuszu ChrzanowskimNagroda Publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego: Józef Szrett
„Kultura” 1984, nr 3/438

Biogram prof. Tadeusza Chrzanowskiego na stronie KUL