Sygn.
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Zbigniewie ByrskimNagroda Przyjaźni i Współpracy: Zbigniew Byrski i Bohdan Osadczuk
„Kultura” 1984, nr 3/438

Redakcja, Wspomnienie pośmiertne
„Kultura” 1998, nr 6/609