Leo Lipski / Sygn. FIL00353
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Leo LipskimH. Gosk, Jesteś sam w swojej drodze, Izabelin 1998.

M. Pankowski, Wolny od łzy, 
„Kultura” 1957, nr 7/117-8/118.

A. Maciejowska, Wspomnienie o Leo Lipskim, 
„Kultura” 1997, nr 9/600.

Film o Leo Lipskim w Telewizji Literackiej