Od lewej: James Burnham, Józef Czapski i Sydney Hook. Kongres Wolności Kultury, Berlin 1950 r. / Sygn. FIL00792
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Jamesie BurnhamieJuliusz Mieroszewski, Pytanie brzmi – jak?
„Kultura” 1953, nr 5/67

Juliusz Mieroszewski, James Burnham o „Kulturze”
„Kultura” 1961, nr 11/169

Józef Czapski, James Burnham (wspomnienie pośmiertne)
„Kultura” 1987, nr 10/481

Numer specjalny amerykańskiego dwutygodnika „National Reviev” poświęcony Jamesowi Burnhamowi, zawiera m.in. wypowiedź Jerzego Giedroycia.
„National Reviev”, 11 września 1987

Plik do pobrania: Link