Jerzy Stempowski / Sygn. min15
Korespondenci (3)

Jerzy Stempowski / Józef Czapski