1971_1_003

Zew. Kwartalnik Socjalistyczny [Londyn], nr 1 (4) --/01/1971 (Wielka Brytania) sygnatura: 1971_1_003

Dwa artykuły. Szkic o demokracji (autor J. Ż.) historycznie ujętej i artykuł „Problemy nowej emigracji” (autor K. J.), komentujący opracowanie Kamili Chylińskiej "Emigracja polska po 1967 r.", opublikowane w listopadowym numerze paryskiej "Kultury" (1970).