Kultura

Tygodnik Powszechny (Polska) sygnatura: 1947_031

Krótkie omówienie zawartości pierwszego numeru kwartalnika „Kultura”, redagowanego w Rzymie przez Jerzego Giedroycia i Gustawa Herlinga Grudzińskiego.