Sygn.
Korespondenci (4)

N N / Stanisław Sadkowski