1957_1_020

Żołnierz Polski. Wojskowe pismo literacko – społeczne, nr 1 (469) --.01 1957 (Polska) sygnatura: 1957_1_020

W atmosferze popaździernikowej otwartości, „Żołnierz Polski” o potencjale militarnym Polski Ludowej, cytując obficie artykuł Eugeniusza Hinterhoffa „Armia Rokossowskiego”, zamieszczony w „Kulturze” nr 7-8 (105-106).