„List otwarty do partii”

Wiadomości Polskie 15/01/1967 sygnatura: 1967_008

Omówienie zawartości „Listu otwartego do partii” Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego (Paryż 1966 Instytut Literacki).