„Kultura” i Kultura

1963 sygnatura: 1963_001

Notka komentuje utworzenie w Polsce nowego tygodnika, tzw. warszawskiej „Kultury”,