Wiktor Sukiennicki / Sygn. AB00153
© INSTYTUT LITERACKI

WIKTOR SUKIENNICKI

Piszą o Wiktorze SukiennickimStanisław Swianiewicz, Wspomnienia o Wiktorze Sukiennickim
"Zeszyty Historyczne" 1983, nr 66

Nina Kłossowska, Mistrz
"Kultura" 1984, nr 6/441

Marek Kornat, Wiktor Sukiennicki (1901-1983) - prawnik, sowietolog, historyk
„Zeszyty Historyczne” 2001, nr 137