Wiktor Sukiennicki / Sygn. AB00153
© INSTYTUT LITERACKI

WIKTOR SUKIENNICKI

Piszą o Wiktorze SukiennickimNina Kłossowska, Mistrz
"Kultura", 1984, nr 6/441
Stanisław Swianiewicz, Wspomnienia o Wiktorze Sukiennickim
"Zeszyty Historyczne", 1983, nr 66