Wiktor Sukiennicki / Sygn. AB00153
© INSTYTUT LITERACKI

WIKTOR SUKIENNICKI

Piszą o Wiktorze SukiennickimNina Kłossowska, Mistrz

"Kultura", 1984, nr 6/441, s. 105

Stanisław Swianiewicz, Wspomnienia o Wiktorze Sukiennickim
"Zeszyty Historyczne", 1983, nr 66, s. 48