Recettes pour perdre la guerre contre L'Union Soviétique

sygnatura: 1946_014_B

Francuskie tłumaczenie artykułu Pawła Hostowca opublikowanego w nr 2-3 „Kultury” z roku 1947.