Z Działalności Związku Przyjaciół Wsi Polskiej w Montrealu. Co pisze Korboński o walce PSL z komunistami i o Jałcie

Narodowiec nr 270 (Francja) sygnatura: 1954_1_009

Walne Zebranie Przyjaciół Wsi Polskiej w Montrealu jest okazją do przypomnienia zasług i postawy ruchu ludowego na emigracji i w kraju w latach 1945-1947.