Okładka pierwszego w Polsce, oficjalnego wydania "W imieniu Rzeczypospolitej" (wyd. "Bellona", Warszawa 1991). Książka po raz pierwszy ukazała się nakładem IL w 1954 r, została wznowiona przez wyd. "Gryf" w Londynie w 1964 r. W drugim obiegu wydało ją wydawnictwo "Krąg" (Warszawa 1982 r.) / Sygn. sm00216
© INSTYTUT LITERACKI

STEFAN KORBOŃSKI

Teksty najważniejsze


STEFAN KORBOŃSKI


Ostatnie miesiące Delegatury Rządu R.P. na kraj i Rady Jedności Narodowej
„Kultura” 1948, nr 11
 
Testament Podziemia
„Kultura” 1949, nr 3/20
 
Pierwsze władze Polski Podziemnej
„Kultura” 1949, nr 7/24
 
„Świt" - tajemnica Naczelnego Wodza
„Kultura” 1953, nr 9/71
 
Śmierć i pogrzeb Wincentego Witosa
„Kultura” 1955, nr 10/96
 
O naprawie Rzeczypospolitej Emigracyjnej
„Kultura” 1980, nr 7/394-8/395
 
Podziemie wczoraj i dziś
„Kultura” 1983, nr 4/427
 
Uwagi do „Najnowszej Historii Politycznej Polski", tom trzeci, Wł. Pobóg-Malinowskiego
„Zeszyty Historyczne” 1969, nr 16
 
 
Polskie Państwo Podziemne 1939-45
„Zeszyty Historyczne” 1980, nr 54
 
Polskie Państwo Podziemne jako zjawisko socjologiczne
„Zeszyty Historyczne” 1981, nr 58
 
Polskie Państwo Podziemne (1)
„Zeszyty Historyczne” 1982, nr 61
 
Z dziejów łączności radiotelegraficznej Warszawa - Londyn w latach 1939-1945
„Zeszyty Historyczne” 1983, nr 66