Zdjęcie
Jerzy Giedroyc, Gustaw Herling-Grudziński i Melchior Wańkowicz, Rzym 1945 r. / Sygn. FIL00275
© INSTYTUT LITERACKI

Powiązane postacie:

Biografia


Melchior Wańkowicz

Pisarz, Publicysta
ur. 10 stycznia 1892 r. w Kalużycach na Mińszczyźnie
zm. 10 września 1974 r. w Warszawie
Pseudonim: Melchior Wańkowicz

Pisarz, reporter, publicysta.
Uczył się w Warszawie, studiował prawo w Krakowie. Po wybuchu I wojny światowej uniknął służby wojskowej dzięki sfałszowanemu świadectwu zdrowotnemu. W 1916 r. ożenił się z Zofią z Małagowskich. Powojenne lata spędził na pisaniu tekstów do prasy i tworzeniu reklam. Był współzałożycielem wydawnictwa Rój i autorem tak znanych w dwudziestoleciu książek, jak „Na tropach Smętka” i „Szczenięce lata”.
W czasie II wojny światowej został korespondentem wojennym przy 2. Korpusie Polskim i brał udział w bitwie pod Monte Cassino, którą opisał w trzytomowym, najbardziej znanym swym  dziele.
W 1947 r. osiadł w Londynie, gdzie dołączyła do niego żona, i od tego czasu zaczął pisać dla „Wiadomości” Grydzewskiego. Dwa lata później w „Kulturze” opublikował tekst pt. „Klub trzeciego miejsca”. Ten szeroko dyskutowany na łamach prasy emigracyjnej artykuł domagał się dla Polski zachowania neutralności między Wschodem a Zachodem. Giedroyc wydał go w osobnej broszurze.
Dalsza współpraca z Giedroyciem nie układała się dobrze. Redaktor kilkakrotnie odmówił pisarzowi publikacji jego prozy, a także po jakimś czasie uznał polityczne postulaty „Klubu…” za niemożliwe do realizacji. Artykuły Wańkowicza ukazywały się w „Kulturze” sporadycznie, do końca lat 50.
Wańkowicz w 1949 r. zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, skąd wrócił do PRL-u w 1958 r., zachowując obywatelstwo amerykańskie. Publikował do 1964 r., kiedy podpisał i wysłał do Radia Wolna Europa tzw. List 34, w którym potwierdzał rozczarowanie polityką kulturalną Polski Ludowej. W wytoczonym mu za to procesie został skazany na trzy lata więzienia, ale kary nigdy nie odbył.
Umarł w Warszawie.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony