Witold Jedlicki / Sygn. AB00143
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Witoldzie JedlickimJ. Mieroszewski, Kronika angielska. „Chamy i Żydy”
„Kultura” 1963, nr 3/185

J. Mieroszewski, Kronika angielska. Sensacje wydawnicze
„Kultura” 1963, nr 7/189-8/190)

 
J. Kowalewski, „Październik 1956”
„Ostatnie Wiadomości. Dodatek Tygodniowy”1963, nr 39.

A. Wat, Klub Krzywego Koła. O książce Witolda Jedlickiego
„Wiadomości” 1963, nr 26.

A. Pragier, Klub Krzywego Koła
„Dziennik Polski”, 18–19 I 1963.

(beh), Z tajemnic PZPR
„Związkowiec”, 24 VII 1963

P. Ceranka, Historia pewnego artykułu
„Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 10, s. 93-114.