Aleksander Kawałkowski. Lata 30 XX.w.   / Sygn. sm00544
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Aleksandrze KawałkowskimT. Ś., Aleksander Kawałkowski
„Kultura” 1965, nr 9/215