Włodzimierz Sznarbachowski. Fot. NN, lata 80. XX w. / Sygn. jn00004
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


WŁODZIMIERZ SZNARBACHOWSKI


W „Kulturze”:

Włoszka w służbie polskiego podziemia
„Kultura” 1950, nr 5/31

Jan Olechowski - poeta uczuć prostych
„Kultura” 1966, nr 6/224

Włoska partia komunistyczna (P.C.I.) o Czechosłowacji
„Kultura” 1968, nr 8/250-9/251

Włodzimierz Sznarbachowski, Wspominając Kisiela
„Kultura” 1992, nr 1/532-2/533


W „Zeszytach Historycznych”:

Bolesław Piasecki: od skrajnej antyniemieckości do projektów współpracy
„Zeszyty Historyczne” 1990, nr 94