Sygn.
Korespondenci (3)

Stanisław Sadkowski / Adam Pragier