Agnieszka Osiecka - portret na łodzi na jeziorze. / Sygn. FIL01037
Korespondenci (3)

Agnieszka Osiecka / Zofia Hertz