Sygn.
Korespondenci (1)
Józef Czapski

Jean Daniélou / Józef Czapski