Michał Tyszkiewicz, Jerozolima 1934 r. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe. / Sygn. sm00268
Korespondenci (1)
Jerzy Giedroyc

Michał Tyszkiewicz / Jerzy Giedroyc